Betrouwbaar

Doordat wij ons bewust zijn van de risico’s die u als klant loopt bij het inlenen van werknemers via een uitzendbureau, hebben wij het nodige gedaan om deze risico’s uit te sluiten zodat u met een prettig gevoel met ons kunt samenwerken.

Als een uitzendbureau geen sociale premies en loonheffing afdraagt, dan kan het inlenende bedrijf aansprakelijk worden gesteld. Onze klanten lopen bij ons dit risico niet, omdat zij dit geld rechtstreeks kunnen storten op een 'geblokkeerde rekening' die wij in samenspraak met de belastingdienst hebben geopend. Op deze manier zijn onze klanten er zeker van dat de sociale premies en loonheffingen worden afgedragen. Ook is het de enige manier om te voorkomen dat zij bij een faillissement van het uitzendbureau aansprakelijk worden gesteld voor de nog te betalen premies en belastingen. Wij onderscheiden ons verder door onze zorgvuldige omgang met de klanten en werknemers. Onze Poolse uitzendkrachten vallen onder de Nederlandse wetgeving en zij beschikken over een Nederlands Burgerservicenummer. Loonbelasting en premies sociale verzekeringen worden in Nederland afgedragen. Een recente verklaring betalingsgedrag loonbelasting en sociale verzekeringspremies van de Belastingdienst is voor onze klanten altijd opvraagbaar.

Door middel van professionele hulpmiddelen en aanpak worden de identiteitsdocumenten van de uitzendkrachten gecontroleerd op echtheid. Zo verzekeren wij ons ervan dat u en wij met de juiste medewerker te maken hebben.

Brabantwerk is uiteraard SNA-gecertificeerd, aangesloten bij de NBBU en wordt regelmatig gecontroleerd door een erkende audit- en inspectie-instelling.

Tevens worden wij ondersteund door een gespecialiseerd advies- en accountantskantoor.